Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 01.12.2003

  • 1. decembra 2003