BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova ves, ulica Staré Grunty, parc.č. 2918/29, spoločnosti JUREAL s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.