Bod č. 38

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republikyBratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017- materiál už bol prerokovaný - omylom daný do programu, bol už prerokovaný na FK a aj na MsR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.