Bod č. 27

Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.