Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010)

  • Typ: Komisia