Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2002 - 2006)

  • Typ: Komisia