Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 30.11.2005

  • 30. novembra 2005