Bod č. 1

Kontrola záznamu KDIS zo dna 07.11.2016 a 14.11.2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.