Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 24.10.2001

  • 24. októbra 2001