Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 23.01.2002

  • 23. januára 2002