Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 22.09.2010

  • 22. septembra 2010