Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 22.08.2001

  • 22. augusta 2001