Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 21.11.2001

  • 21. novembra 2001