Bod č. 5

Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú dopravy
(tzv. BUS pruhoch).


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.