Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 20.02.2002

  • 20. februára 2002