Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 19.06.2008

  • 19. júna 2008