Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 17.06.2009

  • 17. júna 2009