Bod č. 6

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo pre projekt „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“ zo dňa 28. 4. 2020 v znení dodatkov č. 1-3


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.