Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 15.12.2004

  • 15. decembra 2004