Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 15.04.2009

  • 15. apríla 2009