Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 14.12.2005

  • 14. decembra 2005