Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 14.09.2004

  • 14. septembra 2004