Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 13.04.2005

  • 13. apríla 2005