Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.12.2001

  • 12. decembra 2001