Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.10.2005

  • 12. októbra 2005