Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.09.2007

  • 12. septembra 2007