Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.01.2005

  • 12. januára 2005