Bod č. 5

Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.