Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 10.11.2004

  • 10. novembra 2004