Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 10.09.2008

  • 10. septembra 2008