Bod č. 5

Správa o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.