Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 09.11.2005

  • 9. novembra 2005