Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 09.09.2009

  • 9. septembra 2009