Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 08.11.2006

  • 8. novembra 2006