Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.10.2009

  • 7. októbra 2009