Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.09.2005

  • 7. septembra 2005