Bod č. 5

Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.