Bod č. 3

Informácia o spracovanom územnoplánovacom dokumente Urbanistická štúdia „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ v mestskom zastupiteľstve


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.