Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 05.11.2003

  • 5. novembra 2003