Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 03.09.2003

  • 3. septembra 2003