Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 01.12.2004

  • 1. decembra 2004