Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 01.10.2003

  • 1. októbra 2003