BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021.