Bod č. 4

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.