BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na voľbu členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z radov občanov-neposlancov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

volí
za členky komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z radov občanov:
 
1. pplk. doc. JUDr. Mgr. Janu Šimonovú, PhD.
2. Lenku Polákovú