BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Koncepcia rozvoja centier voľného času

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
​koncepciu rozvoja centier voľného času.
B. súhlasí
s vyradením štyroch centier voľného času a ich elokovaných pracovísk, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení, a to:
 
Centrum voľného času, Štefánikova 35, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Kulíškova 6, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Hlinícka 3, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Pekníkova 2, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
 
a následne s ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava.