BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra Pčolinského ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
vzdanie sa členstva pána Michala Šula ako občana-neposlanca a pána Vladimíra Pčolinského ako občana-neposlanca v komisii  pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31. marca 2021.