BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ulici

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení:
„obaja bytom Janoškova 6, Bratislava, za kúpnu cenu 156,15 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 2 996,85 Eur,“
 
„obaja bytom Halašova 41, Bratislava, za kúpnu cenu 156,15 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 2 996,85 Eur,“
 
Nahradiť textom:
„obaja bytom Janoškova 6, Bratislava, za kúpnu cenu 260,75 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 954,25 Eur,“
 
„obaja bytom Halašova 41, Bratislava, za kúpnu cenu 260,75 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 954,25 Eur,“