BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 a k 31. 01. 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.    692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016
1.2 č.    943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017
1.3 č.    349/2019 časť B bod 2 zo dňa 12. 12. 2019
1.4 č.    396/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020
1.5 č.    443/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020
1.6 č.    485/2020 časť C zo dňa 25. 6. 2020
1.7 č.    552/2020 zo dňa 25. 6. 2020
1.8 č.    562/2020 časť C zo dňa 24. 9. 2020
1.9 č.    586/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 9. 2020
1.10 č.    601/2020 časť C zo dňa 22. 10. 2020
1.11 č.    602/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020
1.12 č.    646/2020 časť B bod 2 zo dňa  26. 11 2020
1.13 č.    650/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 26. 11. 2020
1.14 č.    672/2020 časť B zo dňa 26. 11. 2020
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.   306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 a podbod  1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia 234/2000 časť B bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 a následne v znení č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2012
2.2 č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa  26. 9. 1996
2.3 č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999
2.4 č.   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 zo dňa 1. 3.  2007
2.5 č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000
2.6 č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000
2.7 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006
2.8 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006
2.9 č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010
2.10 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010
2.11 č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010
2.12 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.13 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011
2.14 č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012
2.15 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012
2.16 č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012
2.17 č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012
2.18 č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012
2.19 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.20 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013
2.21 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.22 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.23 č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013, 471/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020
2.24 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013
2.25 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
2.26 č. 1410/2014 časť B zo dňa 31. 1. 2014
2.27 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014
2.28 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014
2.29 č. 1798/2014 časť C body 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014
2.30 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015
2.31 č.   746/2017 časť B body 3, 4, časť C zo dňa 29. 3. 2017
2.32 č.   789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017
2.33 č.   811/2017 zo dňa 27. 4. 2017
2.34 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018
2.35 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018
2.36 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018
2.37 č. 1212/2018 časť A body 1, 2, časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018
2.38 č.   196/2019 zo dňa 30. 5. 2019
2.39 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019
2.40 č.  202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019
2.41 č.  202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019
2.42 č.  204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019
2.43 č.  377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019
2.44 č.  684/2020 zo dňa 26. 11. 2020
 
3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bez určenia termínu ich splnenia:
 
3.1 č.   619/2016 zo dňa  29. 9. 2016
3.2 č.   772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017
3.3 č.   800/2017 zo dňa 27. 4. 2017
3.4 č.   856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25. 5. 2017
3.5 č.   869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017
3.6 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017
3.7 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017
3.8 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018
3.9 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018
3.10 č.     34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019
3.11 č.   150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019
3.12 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019
3.13 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019
3.14 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019
3.15 č.   670/2020 zo dňa 26. 11. 2020
B. schvaľuje
4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
4.1 Ing. arch. Lucia
Štasselová, námestníčka primátora
č. 306/1996
časť D bod 1 podbod 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení
uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015
podbod 1.1
T: k 31. 12. každé dva roky
pobod 1.2
T: každý rok
k 31. 12.
podbod 1.1
T: 25. 3. 2021
podbod 1.2
T: 31. 12. 2021
4.2 primátor č. 955/2010
časť D
zo dňa 29. 4 2010
17. 12. 2016
Predĺžené termíny:
30. 9. 2010
28. 2. 2011
26. 5. 2011
15. 12. 2011
21. 12. 2012
20. 12. 2013
30. 9. 2014
17. 12. 2016
31. 5 2018
31. 12. 2018
30. 9. 2019
31. 12. 2020
31. 12. 2021
4.3 primátor č. 441/2012
časť B bod 2
zo dňa 2. 2. 2012
T. 31. 1.
     každoročne
31. 12. 2021
4.4 primátor č. 202/2019
časť B
body 1 a 2
zo dňa 27. 6. 2019
T: 30. 6. 2020
     nový termín:
     štvrťročne    počnúc 26.11.2020
  25. 3. 2021
4.5 primátor č. 202/2019
časť B bod 3
zo dňa 27. 6. 2019
31. 12. 2020 Periodicita kontroly predmetného uznesenia raz
polročne počnúc
1. 1. 2021
4.6 primátor č. 684/2020
zo dňa 26. 11. 2020
do 28. 2. 2021 30. 6. 2021