Bod č. 2

Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej správy o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.”


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.